Strona główna Giełda pracy Katalog firm Reklama Kontakt Rejestracja nowego konta
Logowanie / Rejestracja
Login:
Hasło:Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się tutaj.


Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Stoczniowcy.pl

I. DEFINICJE

1. Regulamin Użytkownika - niniejsze postanowienia określające zasady korzystania z serwisu internetowego Stoczniowcy.pl przez Użytkowników serwisu.
2. Serwis Internetowy Stoczniowcy.pl  zwany dalej  także serwisem lub portalem pracy należy do Firmy Bohdan Wasilewski z siedzibą w Warszawie, ul. Sezamkowa 18, 05-077 NIP: 9521019745 w dalszej części zwanej też Stoczniowcy.pl. Serwis internetowy dostępny jest pod adresem: www.stoczniowcy.pl.
3. Usługodawca - Firma Bohdan Wasilewski z siedzibą w Warszawie, ul. Sezamkowa 18, 05-077  NIP: 9521019745
4. Usługobiorca – Pracodawca lub Użytkownik Indywidualny
5. Część informacyjna - oznacza część zasobów serwisu internetowego Stoczniowcy.pl, do której każdy z Użytkowników serwisu ma dostęp, niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.
6. Część rekrutacyjna - oznacza część zasobów serwisu internetowego Stoczniowcy.pl, do której każdy z Użytkowników serwisu ma dostęp po dokonaniu rejestracji.
7. Użytkownik serwisu – Użytkownik indywidualny oraz Pracodawca  wyszukujący informacji w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl i korzystający z jego usług.
8. Rejestracja Użytkownika - rejestracja w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl Użytkownika serwisu oraz odpowiadających mu identyfikatora oraz hasła.
9. Konto Użytkownika Indywidualnego - profil Kandydata w serwisie Stoczniowcy.pl, w którym Kandydat umieszcza swoje dane osobowe tworząc profil zawodowy, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać ogłoszenia umieszczane na Giełdzie Pracy, aplikować na nie oraz dodawać własne.
10. Konto Firmowe - profil Pracodawcy w serwisie Stoczniowcy.pl, w którym Pracodawca  zamieszcza  swoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji, za pomocą którego Pracodawca może przeglądać ogłoszenia zamieszczone na Giełdzie Pracy, odpowiadać na nie  i dodawać ogłoszenia własne.
11. Giełda Pracy – miejsce gdzie  Pracodawcy publikują ogłoszenia poszukując Pracowników a Użytkownicy Indywidualni publikują ogłoszenia poszukując zatrudnienia.  
12. Katalog Firm – płatna usługa dla Pracodawców dzięki której mogą  zaprezentować  podstawowe  lub rozszerzone dane o swojej firmie oraz wszystkie aktualne oferty pracy

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy stoczniowcy.pl umożliwia Użytkownikom serwisu nieodpłatny dostęp do informacji zawartych w serwisie.
2. Dostęp do części informacyjnej serwisu nie wymaga spełnienia przez Użytkownika serwisu jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji.
3. Dostęp do części rekrutacyjnej serwisu wymaga dokonania przez Użytkownika serwisu rejestracji na zasadach określonych w pkt. III Regulaminu.
4. Osobami uprawnionymi do korzystania z serwisu stoczniowcy.pl są osoby pełnoletnie.
5. Rejestracja zarówno Użytkowników Indywidualnych jak i Firm w serwisie stoczniowcy.pl jest bezpłatna. W przypadku Użytkownika Indywidualnego wszystkie standardowe mechanizmy dostępne w serwisie są bezpłatne w tym dodawanie ogłoszeń osób poszukujących pracy, przeglądanie ogłoszeń o pracę.
6. Dla Firm Usługodawca wprowadza od czerwca 2020r. opłaty za dodawanie ogłoszeń na Giełdzie Pracy. Przeglądanie ogłoszeń dodanych przez pracowników oraz pozostałe mechanizmy pozostaną bezpłatne.
7. Usługodawca  zastrzega  sobie  możliwość wprowadzenia dodatkowych opłat za korzystanie z Giełdy Pracy  i otrzymywanie zapytań z wyszukiwarki. O wprowadzeniu dodatkowych  opłat, terminie wprowadzenia opłat oraz nowych zasadach korzystania z portalu Użytkownicy zostaną poinformowani  na łamach portalu Stoczniowcy.pl.

III. REJESTRACJA W SERWISIE STOCZNIOWCY.PL

1. Rejestracja Użytkownika serwisu jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Umowa o świadczenie usług z Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody na regulamin wraz z polityką prywatności oraz prawidłowej rejestracji i założenia konta w serwisie. Zgody są dobrowolne, w każdej chwili można je wycofać jednak wycofanie którejkolwiek ze zgód jest równoznaczne z zakończeniem świadczenie usług przez Usługodawcę.
3. Dzięki dokonaniu rejestracji w serwisie Stoczniowcy.pl, Użytkownik Indywidualny uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w zakresie:
a. aplikowania na zamieszczone w serwisie ogłoszenia pracy
b. dostępu do wyszukiwarki ofert pracy
c. opublikowania własnych ofert
4. Dzięki dokonaniu rejestracji  w serwisie Stoczniowcy.pl, Pracodawca uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w zakresie:
a. odpowiedzi na zamieszczone w serwisie ogłoszenia osób poszukujących pracy
b. dostępu do wyszukiwarki ogłoszeń osób poszukujących pracy
c. opublikowania własnych ofert pracy
5. Dostęp do ofert Pracodawców i Pracowników jest możliwy tylko wtedy gdy zdecydują się oni opublikować je na Giełdzie Pracy
6. Ogłoszenia publikowane przez Pracowników – użytkowników indywidualnych  są widoczne na Giełdzie Pracy przez 6 miesięcy, w każdej chwili Użytkownik indywidualny może ogłoszenie zdjąć lub modyfikować.
7. Ogłoszenia publikowane przez Pracodawców są widoczne na Giełdzie Pracy do 30 dni w zależności od wybranej opcji. W każdej chwili Pracodawca może ogłoszenie zdjąć lub modyfikować.
8. Rejestracja Użytkownika serwisu w serwisie internetowym stoczniowcy.pl wymaga:
a) zapoznania się  i akceptacji regulaminu wraz z polityką prywatności  przez  Użytkownika serwisu poprzez wybór opcji :
Rozumiem i akceptuję regulamin portalu Stoczniowcy.pl
Rozumiem i akceptuję politykę prywatności portalu Stoczniowcy.pl
b)  Każda  zgoda jest dobrowolna, w każdej chwili możesz ją wycofać. Jednak brak zgody uniemożliwia korzystanie z usług portalu. Informacje dotyczące sposobu wycofana zgody są zawarte w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności
c) posiadania przez Użytkownika serwisu, działającego adresu poczty elektronicznej, który stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika oraz służy do korespondencji związanej ze świadczeniem usług.
d) wypełnienia w formularzu rejestracyjnym obligatoryjnych rubryk dotyczących danych identyfikujących użytkownika
e) potwierdzenia prawdziwości danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym
9. Proces rejestracji polega na wprowadzeniu przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do utworzenia profilu.

W przypadku użytkownika indywidualnego – to pola oznaczone gwiazdką
- login:*
- hasło:*
- Imię i nazwisko:*
- Miejscowość:*
- Województwo:*
- E-mail:*
- Zawód:*

W przypadku firm ( w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
- Login:*
- Hasło:*
- Nazwa skrócona:*
- Nazwa:*
- Ulica:*
- Nr domu:*
- Kod pocztowy:*
- Miejscowość:*
- Kraj:*
- NIP:*
- Telefon:*
- E-mail:*
- Branża:*

Jeżeli Użytkownik nie poda nam danych obligatoryjnych profil nie będzie mógł zostać utworzony i użytkownik nie będzie mógł korzystać z serwisu Stoczniowcy.pl.
Podanie pozostałych, nieobligatoryjnych  danych osobowych oraz informacji zależy od woli użytkownika .
10. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji serwis internetowy Stoczniowcy.pl wysyła wiadomość tekstową na podany wcześniej adres E-mail zawierającą parametry dostępu do serwisu (login i hasło) oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika regulaminu Użytkownika serwisu i zasad w nim zawartych.
11. Użycie prawidłowego loginu i hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika serwisu do serwisu internetowego Stoczniowcy.pl.
12. Użytkownik indywidualny oraz Pracodawca mają możliwości modyfikowania podanych przez siebie danych, wycofania udzielonych zgód  oraz usunięcia swojego konta.
13. Odpowiedzialność za treść informacji podanych w trakcie rejestracji w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl ponosi właściciel konta Użytkownik, w ramach którego dokonana została rejestracja danych.
14. Serwis Stoczniowcy.pl nie sprawuje kontroli nad treścią danych rejestrowanych przez Użytkowników. W przypadku jednak uzyskania potwierdzenia, że zarejestrowane w serwisie informacje są niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, naruszają prawo lub dobra osobiste osób trzecich serwis Stoczniowcy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika.

IV. DODAWANIE OGŁOSZEŃ

1. W przypadku Użytkownika Indywidualnego dodawanie ogłoszeń w dziale Oferty Pracowników jest bezpłatne.
2. Użytkownik Indywidualny dodaje ogłoszenie w dziale Oferty Pracowników poprzez opcję dodaj/zmień ogłoszenie w panelu użytkownika.
3. Firma dodaje ogłoszenia w dziale Oferty Pracy poprzez opcję dodaj/zmień ogłoszenie w panelu użytkownika. Ogłoszenie jest widoczne na Giełdzie Pracy 7, 14 lub 30 dni w zależności od wybranej opcji na etapie dodawania ogłoszenia.
4. Ogłoszenia w dziale Oferty Pracy są płatne. Firma ma do wyboru
a) ogłoszenie pojedyncze
przy braku  opłaconego ogłoszenia następuje przekierowanie do panelu płatności, przy wyborze płatności on-line, po wpłacie następuje automatyczne odblokowanie możliwości dodania ogłoszenia. Przy wyborze przelewu zwykłego, dokonaniu wpłaty i zaksięgowaniu wpłaty na koncie nastąpi odblokowanie możliwości dodania pojedynczego ogłoszenia. Wykupione ogłoszenie można dodać w każdej chwili przez 12 miesięcy od daty wykupu.  
b) pakiet ogłoszeń
przy braku aktywnego pakietu na koncie musi nastąpić wybór pakietu – dostępny w menu, Firma otrzyma dane do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie wybrany pakiet zostanie uruchomiony. Każdorazowe dodanie ogłoszenia pomniejsza wartość pakietu.
Firma ma do wyboru trzy rodzaje pakietów ogłoszeń:
30 sztuk, 60 sztuk i 100 sztuk.
Wykupiony pakiet ważny jest rok czasu, po tym czasie wygasa. Jeżeli użytkownik nie wykorzysta wszystkich ogłoszeń z pakietu nie ma możliwości by przenieść je na następny pakiet lub przedłużyć czas trwania wykupionego pakietu.
5. Szczegółowy cennik dostępny jest TU

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu Stoczniowcy.pl lub nieprawidłowości w zakresie realizacji usług opisanych Regulaminem, każdy użytkownik serwisu Stoczniowcy.pl ma prawo wnieść reklamację poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@stoczniowcy.pl
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
3. Reklamacja musi zawierać dane identyfikujące użytkownika: imię i nazwisko/login, adres email przypisany do konta. W reklamacji musi być zawarta istota problemu, którego reklamacja dotyczy i dane umożliwiające jego identyfikację np. numer ID ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja oraz wszelkie inne okoliczności stanowiące jej uzasadnienie. Stoczniowcy.pl zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji jeśli te przedstawione przez Użytkownika będą nie jasne. Reklamacje, które nie będą spełniały powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z usług serwisu internetowego Stoczniowcy.pl wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w jedną z przeglądarek internetowych  Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, Netscape Communicator w wersji 6.0 lub wyższej, w wersji Mozilla w wersji 1.0 lub wyższej oraz program Flash (wtyczka do obsługi strony).W przypadku korzystania z innej przeglądarki internetowej lub przeglądarki internetowej w starszej wersji niż wyżej wymienione oraz braku wtyczki Flash, serwis Stoczniowcy.pl nie gwarantuje prawidłowego wyświetlania oraz funkcjonowania zawartości stron udostępnianych w ramach portalu.

VII. ZOBOWIĄZANIA

1. Usługodawca  zapewnia Użytkownikowi serwisu dostęp do zasobów serwisu internetowego stoczniowcy.pl na czas nieoznaczony, o ile nie nastąpi zdarzenie, o którym mowa w pkt. II ust. 5 oraz  w pkt. V ust.5
2. Usługodawca umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi serwisu korzystanie z następujących usług :
a) publikacja na Giełdzie Pracy ofert Pracodawców poszukujących pracowników oraz Pracowników poszukujących zatrudnienia
b) odpowiedź na zamieszczone oferty poprzez automatyczną funkcję serwisu „odpowiedz na ofertę”
Przy użyciu tej opcji odpowiedzi, na ogłoszenie na podany przy rejestracji adres e-mail Pracodawcy lub Użytkownika indywidualnego zostaną przesłane dane podane przy rejestracji wraz z indywidualną wiadomością od Pracodawcy lub Użytkownika indywidualnego o ile taką napisze.
c) korzystanie z wyszukiwarki
3. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do usług jednak zastrzega sobie możliwość czasowej przerwy w ich dostarczaniu na okoliczność przerwy technicznej, prac konserwacyjnych czy modernizacji systemu, zastrzega sobie też prawo do dowolnej modyfikacji sposobu działania Serwisu stoczniowcy.pl oraz świadczonych usług oraz prawo do zmiany Regulaminu wraz z Polityką Prywatności.
4. Usługodawca może odmówić świadczenia usług gdy Użytkownik łamie regulamin lub jego działania są sprzeczne z obowiązującym prawem.
5. W przypadku nie logowania się przez zarejestrowanego Użytkownika w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl przez okres 24 miesięcy  Usługodawca ma prawo usunąć konto i dane osobowe Użytkownika z serwisu.
6. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego Stoczniowcy.pl zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
7. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
8. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia  w ogłoszeniu na Giełdzie Pracy dokumentów  przy użyciu opcji „dodaj certyfikat teraz”, Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć załączone dokumenty.
9. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / ZARZĄDZANIE DANYMI

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników serwisu jest Firma Bohdan Wasilewski z siedzibą w Warszawie, ul. Sezamkowa 18, 05-077  NIP: 9521019745
2. Dokonując rejestracji w serwisie, Użytkownik serwisu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych osobowych, są omówione w naszej Polityce Prywatności.
3. W każdej chwili Użytkownik może wycofać wszystkie udzielone zgody.
4. Jednak wycofanie którejkolwiek ze zgód dotyczących przetwarzania obligatoryjnych danych osobowych, Regulaminu czy Polityki Prywatności jest równoznaczne z zakończeniem świadczenie usług przez Usługodawcę oraz usunięciem konta Użytkownika.
5. Jeżeli chcesz wycofać, którąś ze zgód skorzystaj z opcji „usuń konto” lub  napisz do nas na adres:  kontakt@stoczniowcy.pl

IX. BLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

1. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika serwisu warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
a. podania nieprawdziwych danych osobowych,
b. naruszenia dobrych obyczajów, w tym, co do treści umieszczanych w serwisie informacji i tekstów.
2. Podawanie i zamieszczanie w serwisie przez Użytkownika serwisu treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania takich zapisów bez poinformowania o tym Użytkownika serwisu, który zapisu dokonał.
3. Usługodawca może także usuwać dodawane treści bez powiadamiania Użytkownika, który je zamieścił, gdy:
- dodana treść nie ma związku z tematyką serwisu, lub związek ten jest wysoce wątpliwy,
- Użytkownik posiada więcej niż 15 aktywnych ogłoszeń, zamieszczonych w danym czasie na serwisie Stoczniowcy.pl,
- ogłoszenie zawiera w swojej zasadniczej treści link lub linki do stron internetowych,
- Użytkownik zamieszcza serię ponad 5 ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub usługi, nawet jeśli nieznacznie różnią się one swoimi parametrami,
4. Usługodawca może usunąć całe konto użytkownika serwisu Stoczniowcy.pl wraz z wszystkimi związanymi z nim treściami, gdy:
- konto użytkownika nie jest wykorzystywane dłużej niż 24 miesiące (szczegóły w pkt. V ust. 5 niniejszego regulaminu),
- Użytkownik zamieszcza w swoich ogłoszeniach treści omówione w pkt. VII ust. 2,
- Użytkownik zamieszcza dużą ilość identycznych ogłoszeń,
- z winy Użytkownika dojdzie do innych sytuacji, negatywnie wpływających na funkcjonowanie serwisu i związanej z nim giełdy.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, aktualność i dokładność ofert pracy przedstawionych Użytkownikowi w wyniku korzystania przez niego z serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, aktualność i dokładność przedstawionych w zasobach serwisu profili zawodowych Użytkowników indywidualnych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność wystawionych ofert pracy
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak dostępu do stron serwisu internetowego Stoczniowcy.pl, Kont Użytkowników i pozostałych usług spowodowany przez przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności awarie łącz internetowych krajowych lub międzynarodowych, bądź też awarie innych elementów, których Usługodawca nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
4. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika tylko za te szkody, które są  wyrządzone przez Usługodawcę z winy umyślnej.
5. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika serwisu, bądź jego zasobów, danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego  Użytkownika serwisu wirusów komputerowych.
6. Usługodawca  nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku dostępu do całości lub części serwisu, spowodowane awarią lub przeprowadzaniem prac konserwacyjnych czy modernizacją serwisu.
7. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody Użytkownika serwisu spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, sposobem, w jaki będą wykorzystywane konta przez Użytkowników serwisu, oraz za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze (wiarygodność kont nie jest możliwa do  skontrolowania).
8. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawne działanie serwisu wynikające z niestandardowych ustawień przeglądarki internetowej.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych wywołaną działaniem nieuprawnionych osób trzecich.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zwartość innych stron internetowych, które są połączone z serwisem stoczniowcy.pl za pomocą odnośników (linków).
11. Użytkownik serwisu sam odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia przez siebie  podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.
12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie ogłoszeń a w szczególności za ich rzetelność i prawdziwość.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności  Usługodawcy, ich  przedstawienie Użytkownikowi serwisu odbywać się będzie poprzez umieszczenie na łamach serwisu internetowego Stoczniowcy.pl.
2. Stoczniowcy.pl zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
3. Dokonując rejestracji danych, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zgadza się na postanowienia zawarte w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania kont w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl. bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników serwisu o podjęciu takiej decyzji.
5. Interpretacja regulaminu użytkowania serwisu należy wyłącznie do Usługodawcy.
6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu internetowego stoczniowcy.pl można kierować na adres e-mail: kontakt@stoczniowcy.pl
7. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy właściwe w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Wszelkie spory wynikłe z użytkowania serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Warszawie.
9. Niniejszy Regulamin Użytkownika wchodzi w życie z dniem 20.07.2020 roku